TORKELTORPS BÅT- OCH BADFÖRENING


Rabbens Historia

År 1848 genomfördes laga skifte i Torkelstorps by. Då avsattes ett strandområde, kallat Skåre backe, till allmänning för Torkelstorps by, att användas som tångtäkt och båtuppläggningsplats. Under senare delen av 1800-talet öppnade byalaget grusgropen på Skåre backe för att bygga stenrabben med material från gropen. Byalaget bedrev ett aktivt fiske med bland annat vadfiske från Rabben.


Under 1900-talet har byalaget byggt ut Rabben i flera etapper, allteftersom båtarna blivit större och djupare. Det senaste arbetet var cementeringen av Rabben 1958, vilket utfördes i Båt- och Badföreningens regi med ekonomiskt stöd från Fjärås kommun. I början av 1960-talet iordningställdes hamnen och dess muddrade ränna inne i backen.


Efter 1960-talet har Båt- och Badföreningen varit vilande men kommunen har servat platsen med torrdass och renhållning. På 2000-talet har folk i närområdet åter fått intresse för Rabben. För att kunna använda stranden och Rabben för bad och andra friluftsaktiviteter måste Rabben repareras eftersom dess nuvarande skick innebär en olycksrisk.


Bli medlem och stöd oss i arbetet med att samla in tillräckligt med pengar för att återställa Rabben.

Torkeltorps båt- och badförening